Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Remont · 9 maja 2023

Czy każdy ma prawo pozyskać uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane to poważne potwierdzenie umiejętności i umiejętności profesjonalnych w obrębie budownictwa. W Polsce występują trzy szczeble pełnomocnictw budowlanych: budowlanej kategoryzowanej, budowlanej mistrza oraz budowlanej wykonawcy. Każdy z nich pozwala na praktykowanie określonych działań związanych z biegiem budowlanym. Pełnomocnictwa budowlane kwalifikowanej upoważniają do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w obrębie obiektów jednorodzinnych czy też budynków mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 1000 m2 oraz pozostałych budowli niskiego ryzyka.

Postać mająca takie uprawnienia powinien również pełnić funkcję kierownika budowy bądź inspektora nadzoru inwestorskiego. Prawa budowlane mistrza gwarantują prowadzenie prac budowlanych oraz kierowanie robotami budowlanymi w zakresie obiektów mieszkalnych oraz użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 i innych budowli o większym ryzyku –  uprawnienia budowlane. Postać mająca takie uprawnienia może piastować funkcję zwierzchnika budowy czy też inżyniera budowlanego.

Uprawnienia budowlane wykonawcy pozwalają na uprawianie prac budowlanych w aspekcie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, a także na innych budowlach, bez ograniczeń co do ich wymiarów oraz poziomu powikłania. Osoba mająca takie upoważnienia ma prawo pełnić funkcję kierownika budowy bądź też inżyniera budowlanego. Zdobycie uprawnień budowlanych potrzebuje od osoby zainteresowanej odbycia specjalistycznych szkoleń i zdania sprawdzianów, które potwierdzają jej kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

+Artykuł Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY